Obchodní podmínky

Základní údaje
Vydavatel časopisu: Česká obec sokolská
Sídlo společnosti: Újezd 450/40, 118 01 Praha 1
IČO: 00409537
DIČ: CZ00409537
Česká obec sokolská je zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. L 653
Telefonní kontakt: +420 257 007 242
Odpovědná osoba: Jana Horká

Uzavření smlouvy
 1. Objednáním časopisu zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. 
 2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. 

Objednání předplatného
 1. Smlouva o předplatném vzniká úhradou předplatného na účet vydavatele.
 2. Časopis lze objednat několika způsoby - online na casopis.sokol.eu nebo vyplněním objednávkového formuláře a jeho zasláním na email jhorka@sokol.eu nebo poštou na adresu ČOS.
 3. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány zaplacené výtisky (jako čtvrtletník vychází časopis v březnu, červnu, září a prosinci).
 4. Zákazník je povinen vydavateli oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce včas, není vydavatel za škody s tím jemu způsobené nijak zodpovědný (například nedoručení časopisu na novou adresu, zaslání peněz na špatný účet apod.).
 5. Platba předplatného proběhne na casopis.sokol.eu/objednavka kartou a faktura bude zákazníkovi odeslána obratem automaticky. Při objednávce přes objednávkový formulář proběhne platba na účet ČOS.
 6. Reklamovat předplatné je možné v několika případech – nedodání správného počtu kusů objednaného vydání nebo při dodání neúplného či poškozeného vydání. 
 7. Reklamace a jiné připomínky je možné uplatnit na mailu jhorka@sokole.eu.
 8. Předplatné končí dodáním všech zaplacených čísel. 
 9. Dopravu na určenou adresu zajišťuje vydavatel prostřednictvím České pošty nebo jiného podnikatele oprávněného poskytovat poštovní nebo zasilatelské služby.