Informace ze sokolského života – zajímavé osobnosti, novinky z jednot a žup, inspirace pro pohyb a zdravý životní styl. Články o sokolské historii, kultuře i o sokolské architektuře.

Časopis Sokol vychází jako čtvrtletník v březnu, červnu, září a v prosinci, vždy k 15. v měsíci. Jeho součástí jsou Vzdělavatelské listy a Metodické listy

Časopis Sokol vyšel poprvé v roce 1871. Je jedním z nejstarších tištěných časopisů v Česku vůbec. 

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS ONLINE! K ročnímu předplatnému tištěného časopisu i k jednorázovému nákupu jednoho čísla získáte automaticky i časopis v PDF. 

Roční předplatné časopisu Sokol

časopisy 2020.png
Za jednu cenu získáte 4 čísla tištěného časopisu Sokol i jeho digitální verzi v PDF. Součástí každého vydání jsou i Vzdělavatelské a Metodické listy. 
199 Kč
Objednávka předplatného

KOUPIT JEDNO ČÍSLO

Zajímá Vás konkrétní rozhovor nebo téma? Kupte si jednotlivé výtisky. I v tomto případě získáte tištěný časopis a digitální verzi v PDF.

Březen 2022

Sokol titulka březen 2022_page-0001.jpg
V prvním čísle letošního roku si můžete přečíst rozhovor se starostkou ČOS Hanou Moučkovou, vrátíme se k oslavám 160 let Sokola, představíme Vám německou jednotu Sokol Mnichov a vrátíme se do historie a připomeneme si boj sokolů proti Heydrichovi.
Tématem Vzdělavatelských listů je turistika a historické sokolské výlety a Metodické listy se věnují nácviku přemetu.

Červen 2022

Casopis_Sokol_cerven_2022_titulka_page-0001.jpg
V červnovém čísle časopisu Sokol najdete rozhovor s náčelníkem ČOS Petrem Svobodou o SokolGymu 2022 a o přípravách na slet, přečíst si můžete i reportáž o sokolském výstupu na Říp a jako už tradičně je červnové číslo věnované projektu Se Sokolem do života.
Metodické listy se zabývají nejčastějšími názvoslovnými prohřešky cvičitelů.
Vzdělavatelské listy inspirovala situace na Ukrajině k rozpracování tématu sokolská brannost. 
65 Kč

Předplatné pomocí objednávkového formuláře

Předplatné je možné zaplatit i bankovním převodem nebo složenkou. Bližší informace naleznete v objednávkovém formuláři. Touto formou je možné získat "roční" předplatné, tedy čtyři čísla časopisu (jednotlivá čísla je možné platit pouze kartou).


Dárkový poukaz

Pokud chcete časopis jako dárek, stáhněte si dárkový poukaz, do kterého stačí jen vyplnit jméno příjemce.

Redakce

Šéfredaktorka: Jana Horká, jhorka@sokol.eu, tel.: 257 007 042 

Redakční rada: Martin Chlumský (předseda, mchlumsky@sokol.eu), Jana Horká, Kateřina Pohlová, Dana Uzlová, Jan Haupt, Štěpánka Mrázková

Adresa redakce: ČOS – tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1 

INZERCE
Ceník a podmínky získáte na mailu jhorka@sokol.eu.


ISSN 0489-6718 (print), ISSN 2336-8187 (online), MK ČR E 17339

Vydává Česká obec sokolská, IČO 00409537

Uzávěrka jednotlivých vydání: 20. února, 20. května, 20. srpna nebo 20. listopadu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcný obsah článků odpovídají autoři a jejich obsah nemusí vždy korespondovat s názorem redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat, případně krátit.