Informace ze sokolského života – zajímavé osobnosti, novinky z jednot a žup, inspirace pro pohyb a zdravý životní styl. Články o sokolské historii, kultuře i o sokolské architektuře.

Časopis Sokol vychází jako čtvrtletník v březnu, červnu, září a v prosinci, vždy k 15. v měsíci. Jeho součástí jsou Vzdělavatelské listy a Metodické listy

Časopis Sokol vyšel poprvé v roce 1871. Je jedním z nejstarších tištěných časopisů v Česku vůbec. 

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS ONLINE! K ročnímu předplatnému tištěného časopisu i k jednorázovému nákupu jednoho čísla získáte automaticky i časopis v PDF. 

Roční předplatné časopisu Sokol

časopisy 2020.png
Za jednu cenu získáte 4 čísla tištěného časopisu Sokol i jeho digitální verzi v PDF. Součástí každého vydání jsou i Vzdělavatelské a Metodické listy. 
199 Kč
Objednávka předplatného

KOUPIT JEDNO ČÍSLO

Zajímá Vás konkrétní rozhovor nebo téma? Kupte si jednotlivé výtisky. I v tomto případě získáte tištěný časopis a digitální verzi v PDF.

Březen 2021

Casopis_Sokol_březen_2021_COVER.png
V březnovém čísle časopisu Sokol si přečtěte velký rozhovor s architektem Josefem Pleskotem o plánované revitalizaci Tyršova domu, dozvíte se zajímavé informace o Sokolu Dallas nebo o Sokolské kapce krve a prvním hromadném sokolském odběru. 
 Tématem Vzdělavatelských listů je historie a současnost vzdělavatelů ČOS.  V Metodických listech zase najdete tipy na netradiční pohybové aktivity v tělocvičně. 

65 Kč

Červen 2021

Casopis_Sokol_cerven_2021.jpg
Hlavním tématem čísla je, kromě speciálu Se Sokolem do života, červnová Noc sokoloven. Dozvíte se víc o sokolské architektuře nebo o lidských pyramidách, které jsou letošním tématem. V zahraniční rubrice tentokrát zamíříme do Sokola Curych a pokud Vás zajímá, jak se teď má nejlepší sokolský gymnasta David Jessen, člen Sokola Brno I., přečtěte si rozhovor.


 

Tématem Vzdělavatelských listů jsou "sokolové v bílých pláštích".

 
V Metodických listech najdete vše o pořádání příměstských táborů. 
65 Kč

Září 2021

Casopis_Sokol_zari_2021_COVER_fin (1).jpg
V zářijovém čísle si můžete přečíst rozhovor s Alexandrem Choupenitchem ze Sokola Brno I, který získal na OH v Tokiu bronzovou medaili v šermu. Mluví třeba o tom, jak velká dřina za tímto úspěchem je a že v rozhodující moment musel překonat sám sebe. Druhý rozhovor je trochu netradičně s fotografem Milošem Nejezchlebem o umělecké fotografii a sokolské inspiraci. Ohlížíme se také za letními tábory nebo Nocí sokoloven. 

Vzdělavatelské listy se věnují speciálnímu fenoménu - sokolským láskám, které byly, jsou a budou. Přečtěte si ty nejzajímavější příběhy.
 
Motoricko-funkční příprava je významnou součástí cvičebních jednotek
sportovní všestrannosti zaměřených na gymnastiku pro všechny. Vše, co o ní potřebujete vědět, najdete v Metodických listech.
65 Kč

Prosinec 2021

Casopis_Sokol_prosinec_2021_COVER 10_page-0001.jpg
V únoru 2022 to bude 160 let od vzniku Sokola. Kulaté výročí si v tomto čísle připomeneme přehledem důležitých událostí. Hlavním tématem je Památný den sokolstva, který si připomínali nejen sokolové po celém Česku. Přečtěte si také zajímavý rozhovor s Petrem Doudou (držitelem Ceny Rady Daňkové v anketě Sokol roku 2020) o tom, jak mu Sokol změnil život. 


 

Vzdělavatelské listy jsou celé věnované Miroslavu Tyršovi, kterého všichni znají jako zakladatele Sokola, on byl ale průkopníkem hned v několika oborech, např. v kritice umění nebo v archeologii.

 
Metodické listy Vám poradí, jak organizovat sokolské akce, zejména plesy a šibřinky. A to jak po stránce produkční, tak obsahové.

65 Kč

Předplatné pomocí objednávkového formuláře

Předplatné je možné zaplatit i bankovním převodem nebo složenkou. Bližší informace naleznete v objednávkovém formuláři. Touto formou je možné získat "roční" předplatné, tedy čtyři čísla časopisu (jednotlivá čísla je možné platit pouze kartou).


Dárkový poukaz

Pokud chcete časopis jako dárek, stáhněte si dárkový poukaz, do kterého stačí jen vyplnit jméno příjemce.

Redakce

Šéfredaktorka: Jana Horká, jhorka@sokol.eu, tel.: 257 007 042 

Redakční rada: Martin Chlumský (předseda, mchlumsky@sokol.eu), Jana Horká, Kateřina Pohlová, Dana Uzlová, Jan Haupt, Štěpánka Mrázková

Adresa redakce: ČOS – tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1 

INZERCE
Ceník a podmínky získáte na mailu jhorka@sokol.eu.


ISSN 0489-6718 (print), ISSN 2336-8187 (online), MK ČR E 17339

Vydává Česká obec sokolská, IČO 00409537

Uzávěrka jednotlivých vydání: 20. února, 20. května, 20. srpna nebo 20. listopadu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcný obsah článků odpovídají autoři a jejich obsah nemusí vždy korespondovat s názorem redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat, případně krátit.