Informace ze sokolského života – zajímavé osobnosti, novinky z jednot a žup, inspirace pro pohyb a zdravý životní styl. Články o sokolské historii, kultuře i o sokolské architektuře.

Časopis Sokol vychází jako čtvrtletník v březnu, červnu, září a v prosinci, vždy k 15. v měsíci. Jeho součástí jsou Vzdělavatelské listy a Metodické listy

Časopis Sokol vyšel poprvé v roce 1871. Je jedním z nejstarších tištěných časopisů v Česku vůbec. 

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS ONLINE! K ročnímu předplatnému tištěného časopisu i k jednorázovému nákupu jednoho čísla získáte automaticky i časopis v PDF. 

Roční předplatné časopisu Sokol

časopisy 2020.png
Za jednu cenu získáte 4 čísla tištěného časopisu Sokol i jeho digitální verzi v PDF. Součástí každého vydání jsou i Vzdělavatelské a Metodické listy. 
199 Kč
Objednávka předplatného

KOUPIT JEDNO ČÍSLO

Zajímá Vás konkrétní rozhovor nebo téma? Kupte si jednotlivé výtisky. I v tomto případě získáte tištěný časopis a digitální verzi v PDF.

Březen 2023

Časopis titulka 1_23 (2)-1_page-0001.jpg
Březnové číslo časopisu Sokol představuje všech 12 hromadných skladeb připravovaných na XVII. všesokolský slet 2024, také se ohlédneme za 8. ročníkem Sokolské kapky krve a seznámíme Vás s aktivitami a členy Sokola Poděbrady. Navíc se dozvíte všechny nominace na Sokola roku 2022.
Metodické listy vysvětlují techniku provedení a metodiku nácviku gymnastické kombinace rondát - flik - salto. 
Vzdělavatelské listy, které tentokrát připravil vzdělavatel ČOS Michal Burian, se věnují sokolské hudbě a sokolským písním.
65 Kč

Červen 2023

Časopis titulka 2_23_page-0001.jpg
Červnové číslo časopisu Sokol se věnuje projektu pro mateřské školy Se Sokolem do života. Přečíst si můžete i rozhovor s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou, seznámíme Vás se sokolskými kulturními spolky a v rubrice "představujeme jednotu" zavítáme do Sokola Libeň. 
Metodické listy se věnují tréninku atletických disciplín v tělocvičně. 
Vzdělavatelské listy jsou tentokrát o sokolské hudbě, která je hlavním tématem červnové Noci sokoloven. 
65 Kč

Září 2023

Časopis titulka 3_23 (1).jpg
Zářijové číslo časopisu Sokol přináší rozhovor se sokolkami, které vyhrály Wimbledon, představuje jednotu v Přerově, ohlíží se za světovou gymnaestrádou a přečíst si můžete první díl seriálu "Po kom se jmenují sokolské župy". A najdete v něm i sletové manifesto.
Metodické listy se věnují úpolům a úpolovým hrám. 
Ve Vzdělavatelských listech najdete zajímavé informace o Františku Pecháčkovi.
65 Kč

Prosinec 2023

Časopis titulka 4_23.jpg
V prosincovém čísle časopisu Sokol si můžete přečíst rozhovor s baseballistou Martinem Mužíkem ze Sokola Hluboká nad Vltavou, dozvíte se víc o Františku Pecháčkovi, který nedávno získal Řád Bílého lva a podíváte se opět i do zahraničí, do Sokola Tabor v Chicagu. Povídali jsme si i s Kateřinou Machů, autorkou sletové skladby Leporelo a v tomto čísle představujeme Sokol Moravičany. 
Metodické listy se podrobně zabývají hlubokým stabilizačním systémem páteře.
Ve Vzdělavatelských listech si přečtete zajímavosti o historii Tyršova domu. 
65 Kč

Dárkový poukaz

Pokud chcete časopis jako dárek, stáhněte si dárkový poukaz, do kterého stačí jen vyplnit jméno příjemce.

Redakce

Šéfredaktorka: Jana Horká, jhorka@sokol.eu, tel.: 257 007 242 
Předplatné a distribuci (nesrovnalosti na faktuře, problémy s distribucí atd.) vyřizuje Eva Bečvářová, ebecvarova@sokol.eu, tel.: 257 007 279

Redakční rada: Jan Boris Uhlíř (předseda, jbuhlir@sokol.eu), Jana Horká, Anna Jagošová, Pavel Strejček, Alžběta Bendíková, Eliška Pospíšilová

Adresa redakce: ČOS – tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1 

INZERCE
Ceník a podmínky získáte na mailu jhorka@sokol.eu.


ISSN 0489-6718 (print), ISSN 2336-8187 (online), MK ČR E 17339

Vydává Česká obec sokolská, IČO 00409537

Uzávěrka jednotlivých vydání: 20. února, 20. května, 20. srpna nebo 20. listopadu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcný obsah článků odpovídají autoři a jejich obsah nemusí vždy korespondovat s názorem redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat, případně krátit.