Archiv čísel časopisu Sokol

Metodické listy

Metodické listy 2022 Prosinec 2022 Organizace sokolských akcí Září 2022 Motoricko-funkční příprava Červen 2022 Pořádání příměstských táborů Březen 2022 Netradiční pohybové aktivity

Metodické listy 2021 Prosinec 2021 Organizace sokolských akcí Září 2021 Motoricko-funkční příprava Červen 2021 Pořádání příměstských táborů Březen 2021 Netradiční pohybové aktivity

Metodické listy 2020 Prosinec 2020 Tyršfit Září 2020 Drápky Září 2020 Jak zorganizovat pietní akt Červen 2020 Cvičení rodičů s dětmi Březen 2020 Pravidla užívání sokolské vlajky

Metodické listy 2019 Prosinec 2019 Překonávání strachu v parkouru Září 2019 Kondiční příprava dětí a mládeže (zásobník cvičení s moderními pomůckami) Červen 2019 Pohybové hry II (honičky, vybíjené a hry s papírovými letáky) Březen 2019 Využití tenisového míčku v pohybovém programu seniorů

Metodické listy 2018 Prosinec 2018 Kinesiotaping pro sportovce Září 2018 Pohybové hry (zábavný prostředek rozvoje rychlosti, obratnosti a zdatnosti) Červen 2018 Březen 2018 Školáci v pohybu (tělesná výchova v praxi, organizace a řízení rozcvičení)

Metodické listy 2017 Prosinec 2017 Žonglování pro začátečníky Září 2017 Cvičení na BOSU a s gymnastickými míči  Červen 2017 Silová příprava ve cvičebních oddílech mužů  Březen 2017 Využití recyklovatelných materiálů při cvičení předškolních dětí

Metodické listy 2017 Prosinec 2016 Hravá jóga pro děti Září 2016 Funkční trénink - metodický materiál pro cvičitele Červen 2016 Zásobník testů a doporučených cvičení pro 60+ Březen 2016 Strečink na anatomických základech